"Tôi là một người tích trữ khi nói đến quần áo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi là một người tích trữ khi nói đến quần áo." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi là một người tích trữ khi nói đến quần áo." câu này tiếng anh dịch: I'm a hoarder when it comes to clothes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login