"Cô ngã xuống và thò tay xuống một chiếc bình từ kệ trên cùng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ngã xuống và thò tay xuống một chiếc bình từ kệ trên cùng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ngã xuống và thò tay xuống một chiếc bình từ kệ trên cùng." câu này dịch sang tiếng anh:She fell while reaching down a vase from the top shelf.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login