"Hai gia đình sống trên những con phố liền kề." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Hai gia đình sống trên những con phố liền kề." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai gia đình sống trên những con phố liền kề." tiếng anh là: The two families live on adjacent streets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login