"Các đồng nghiệp của anh đã chào đón anh rất nồng hậu khi anh trở lại làm việc." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các đồng nghiệp của anh đã chào đón anh rất nồng hậu khi anh trở lại làm việc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đồng nghiệp của anh đã chào đón anh rất nồng hậu khi anh trở lại làm việc." tiếng anh dịch: His colleagues gave him a very warm welcome when he returned to work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login