"Anh ấy đã là một đội trưởng rất thành công và sẽ là một hành động khó theo dõi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ấy đã là một đội trưởng rất thành công và sẽ là một hành động khó theo dõi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã là một đội trưởng rất thành công và sẽ là một hành động khó theo dõi." tiếng anh câu này dịch: He has been a very successful captain and will be a hard act to follow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login