"Nếu ngân hàng từ chối tăng khoản vay của chúng tôi, chúng tôi đã hoàn thành!" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nếu ngân hàng từ chối tăng khoản vay của chúng tôi, chúng tôi đã hoàn thành!" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu ngân hàng từ chối tăng khoản vay của chúng tôi, chúng tôi đã hoàn thành!" dịch câu này sang tiếng anh: If the bank refuses to increase our loan, we're finished!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login