"Mức độ ô nhiễm cao hơn đã bắt đầu ăn mòn đường ống." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Mức độ ô nhiễm cao hơn đã bắt đầu ăn mòn đường ống." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mức độ ô nhiễm cao hơn đã bắt đầu ăn mòn đường ống." câu này tiếng anh là: Higher levels of pollution have started to corrode pipes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login