"Tôi đang xuống dốc và phanh không thành công." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi đang xuống dốc và phanh không thành công." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang xuống dốc và phanh không thành công." tiếng anh là: I was going downhill and my brakes failed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login