"Chúng tôi đã có một chuyến đi không rườm rà đến Anh." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi đã có một chuyến đi không rườm rà đến Anh." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một chuyến đi không rườm rà đến Anh." tiếng anh dịch: We took a no-frills tour to England.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login