"Đây cũng không phải là sự nghi ngờ của một mình thô tục; nó dường như đã được chia sẻ bởi các giáo sĩ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đây cũng không phải là sự nghi ngờ của một mình thô tục; nó dường như đã được chia sẻ bởi các giáo sĩ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây cũng không phải là sự nghi ngờ của một mình thô tục; nó dường như đã được chia sẻ bởi các giáo sĩ." dịch sang tiếng anh: Nor was this the suspicion of the vulgar alone; it seems to have been shared by the clergy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login