"Người nào nữa có câu hỏi khác không ?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Người nào nữa có câu hỏi khác không ?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người nào nữa có câu hỏi khác không ?" dịch sang tiếng anh là: Does anyone have any questions ?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login