"Vui lòng viết tên đầy đủ và địa chỉ của bạn vào mẫu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Vui lòng viết tên đầy đủ và địa chỉ của bạn vào mẫu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vui lòng viết tên đầy đủ và địa chỉ của bạn vào mẫu." dịch sang tiếng anh: Please write your full name and address on the form.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login