"Trong khi không có bằng chứng kết luận, hầu hết mọi người nghĩ rằng anh ta có tội." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Trong khi không có bằng chứng kết luận, hầu hết mọi người nghĩ rằng anh ta có tội." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong khi không có bằng chứng kết luận, hầu hết mọi người nghĩ rằng anh ta có tội." dịch câu này sang tiếng anh: While there was no conclusive evidence, most people thought he was guilty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login