"Có quá nhiều sự phù hợp trong thiết kế của những ngôi nhà này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Có quá nhiều sự phù hợp trong thiết kế của những ngôi nhà này." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có quá nhiều sự phù hợp trong thiết kế của những ngôi nhà này." câu này tiếng anh dịch: There is too much conformity in the design of these houses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login