"Cô lại gần, chiếc váy lụa dài xào xạc quanh mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô lại gần, chiếc váy lụa dài xào xạc quanh mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lại gần, chiếc váy lụa dài xào xạc quanh mình." tiếng anh là: She moved nearer, her long silk skirt rustling around her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login