"Họ đã mua các tài liệu dưới tên hư cấu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ đã mua các tài liệu dưới tên hư cấu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã mua các tài liệu dưới tên hư cấu." câu này dịch sang tiếng anh:They bought the materials under fictitious names.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login