"Việc phát hiện ra dầu mở ra một kỷ nguyên việc làm và thịnh vượng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Việc phát hiện ra dầu mở ra một kỷ nguyên việc làm và thịnh vượng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc phát hiện ra dầu mở ra một kỷ nguyên việc làm và thịnh vượng." tiếng anh câu này dịch: The discovery of oil ushered in an era of employment and prosperity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login