"Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn trong việc quảng bá bản thân ra nước ngoài." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn trong việc quảng bá bản thân ra nước ngoài." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn trong việc quảng bá bản thân ra nước ngoài." câu này tiếng anh là: We need to be more energetic in promoting ourselves abroad.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login