"Nó sẽ có ý nghĩa cho chính quyền thành phố để hạn chế hơn nữa bãi đậu xe?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Nó sẽ có ý nghĩa cho chính quyền thành phố để hạn chế hơn nữa bãi đậu xe?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ có ý nghĩa cho chính quyền thành phố để hạn chế hơn nữa bãi đậu xe?" câu này dịch sang tiếng anh:Would it make sense for the city authorities to further restrict parking?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.