"Cô ấy trông rất yếu đuối, vì nỗi buồn đã làm cô ấy đau khổ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô ấy trông rất yếu đuối, vì nỗi buồn đã làm cô ấy đau khổ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy trông rất yếu đuối, vì nỗi buồn đã làm cô ấy đau khổ." tiếng anh là: She looked very weak, for sorrow had brayed her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login