"Nói rộng ra, có bốn loại rượu sâm banh." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nói rộng ra, có bốn loại rượu sâm banh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nói rộng ra, có bốn loại rượu sâm banh." dịch sang tiếng anh: Broadly speaking, there are four types of champagne.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login