"Chính phủ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để kích thích tăng trưởng kinh tế." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chính phủ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để kích thích tăng trưởng kinh tế." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để kích thích tăng trưởng kinh tế." dịch câu này sang tiếng anh là: The government will do everything in its power to stimulate economic growth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login