"Năm đầu tiên khá khó khăn, nhưng mọi thứ đã trở nên tốt hơn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Năm đầu tiên khá khó khăn, nhưng mọi thứ đã trở nên tốt hơn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Năm đầu tiên khá khó khăn, nhưng mọi thứ đã trở nên tốt hơn." câu này dịch sang tiếng anh:The first year was rough, but things have gotten better.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login