"Thống kê này xuất phát từ một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi chính phủ Anh." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Thống kê này xuất phát từ một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi chính phủ Anh." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thống kê này xuất phát từ một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi chính phủ Anh." câu này tiếng anh là: The statistic comes from a study recently conducted by the British government.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login