"Tôi nhìn nước tắm chảy ra." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi nhìn nước tắm chảy ra." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhìn nước tắm chảy ra." tiếng anh là: I watched the bath water drain away.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login