"Tôi đóng gói bẫy của mình và lên bờ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đóng gói bẫy của mình và lên bờ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đóng gói bẫy của mình và lên bờ." tiếng anh dịch: I packed my traps and went on shore.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login