"Núi lửa nôn ra lửa và đá nóng chảy." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Núi lửa nôn ra lửa và đá nóng chảy." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Núi lửa nôn ra lửa và đá nóng chảy." tiếng anh câu này là:The volcano vomited flames and molten rock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login