"Bất kỳ điều trị hóa học sẽ làm cho tóc kém đàn hồi hơn trước." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bất kỳ điều trị hóa học sẽ làm cho tóc kém đàn hồi hơn trước." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bất kỳ điều trị hóa học sẽ làm cho tóc kém đàn hồi hơn trước." câu này dịch sang tiếng anh là: Any chemical treatment will leave hair less resilient than before.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login