"Một người phụ nữ rất hữu ích đã chỉ đường cho tôi đến đồn cảnh sát." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Một người phụ nữ rất hữu ích đã chỉ đường cho tôi đến đồn cảnh sát." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một người phụ nữ rất hữu ích đã chỉ đường cho tôi đến đồn cảnh sát." dịch sang tiếng anh: A very helpful woman gave me directions to the police station.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login