"Tôi sẽ chỉ chạy qua danh sách các số liệu này." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi sẽ chỉ chạy qua danh sách các số liệu này." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ chỉ chạy qua danh sách các số liệu này." tiếng anh câu này dịch: I'll just run through this list of figures.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login