"Định dạng phim hài của Mỹ dần dần được nhập vào màn ảnh Anh." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Định dạng phim hài của Mỹ dần dần được nhập vào màn ảnh Anh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Định dạng phim hài của Mỹ dần dần được nhập vào màn ảnh Anh." dịch sang tiếng anh: The US comedy format was gradually imported to UK screens.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login