"Thật không khôn ngoan khi đánh giá con người bởi những thứ bên ngoài." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Thật không khôn ngoan khi đánh giá con người bởi những thứ bên ngoài." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật không khôn ngoan khi đánh giá con người bởi những thứ bên ngoài." câu này tiếng anh là: It is unwise to judge people by externals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login