"Đặt tất cả các bộ phận ra trước khi bạn bắt đầu lắp ráp mô hình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đặt tất cả các bộ phận ra trước khi bạn bắt đầu lắp ráp mô hình." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đặt tất cả các bộ phận ra trước khi bạn bắt đầu lắp ráp mô hình." câu này tiếng anh dịch: Lay all the parts out before you start assembling the model.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login