"Ai đó đã dán áp phích trên tất cả các bức tường." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ai đó đã dán áp phích trên tất cả các bức tường." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đó đã dán áp phích trên tất cả các bức tường." dịch câu này sang tiếng anh là: Someone had stuck posters all over the walls.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login