"Lễ đính hôn của họ đã được công bố trên báo." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Lễ đính hôn của họ đã được công bố trên báo." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lễ đính hôn của họ đã được công bố trên báo." câu này dịch sang tiếng anh là: Their engagement was announced in the paper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login