"Bức ảnh của cô cho thấy cô cứng ngắc trong những sợi chỉ và satin." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bức ảnh của cô cho thấy cô cứng ngắc trong những sợi chỉ và satin." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức ảnh của cô cho thấy cô cứng ngắc trong những sợi chỉ và satin." tiếng anh là: Her photograph showed her stiff in her glories of plumes and satin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login