"Kể từ khi chương trình mới được giới thiệu, đã có một số tiếng nói bất đồng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Kể từ khi chương trình mới được giới thiệu, đã có một số tiếng nói bất đồng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kể từ khi chương trình mới được giới thiệu, đã có một số tiếng nói bất đồng." dịch sang tiếng anh: Since the new program was introduced, there have been some dissenting voices.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login