"Cuốn sách sẽ phục vụ cho người hâm mộ ngọn lửa tranh luận không giống ai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cuốn sách sẽ phục vụ cho người hâm mộ ngọn lửa tranh luận không giống ai." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách sẽ phục vụ cho người hâm mộ ngọn lửa tranh luận không giống ai." câu này tiếng anh dịch: The book will serve to fan the flames of debate like no other.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login