"Các nhà kho đã được chuyển đổi thành căn hộ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các nhà kho đã được chuyển đổi thành căn hộ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà kho đã được chuyển đổi thành căn hộ." câu này dịch sang tiếng anh:The warehouse was undergoing conversion into apartments.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login