"Chúng tôi đi vòng quanh trung tâm thành phố vào tối thứ Sáu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi đi vòng quanh trung tâm thành phố vào tối thứ Sáu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đi vòng quanh trung tâm thành phố vào tối thứ Sáu." tiếng anh dịch: We screwed around downtown on Friday night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login