"Thị trấn thịnh vượng một thời đã xuất huyết công việc sản xuất trong 15 năm qua." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Thị trấn thịnh vượng một thời đã xuất huyết công việc sản xuất trong 15 năm qua." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thị trấn thịnh vượng một thời đã xuất huyết công việc sản xuất trong 15 năm qua." dịch câu này sang tiếng anh: The once prosperous town has hemorrhaged manufacturing jobs over the last 15 years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login