"30% khách hàng bày tỏ sự không hài lòng với dịch vụ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "30% khách hàng bày tỏ sự không hài lòng với dịch vụ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"30% khách hàng bày tỏ sự không hài lòng với dịch vụ." dịch câu này sang tiếng anh là: 30% of customers expressed dissatisfaction with the service.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login