"Không có suy nghĩ cho sự an toàn của chính mình, ông lão đã bỏ chạy để cứu cậu bé bị đuối nước." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Không có suy nghĩ cho sự an toàn của chính mình, ông lão đã bỏ chạy để cứu cậu bé bị đuối nước." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có suy nghĩ cho sự an toàn của chính mình, ông lão đã bỏ chạy để cứu cậu bé bị đuối nước." câu này tiếng anh là: With no thought for his own safety, the old man went off at a run to save the drowning boy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login