"David được kết hôn với công việc của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "David được kết hôn với công việc của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"David được kết hôn với công việc của mình." câu này dịch sang tiếng anh:David is wedded to his work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login