"Các chàng trai thường đi ngâm mình trong ao vào mỗi sáng thứ bảy." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Các chàng trai thường đi ngâm mình trong ao vào mỗi sáng thứ bảy." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chàng trai thường đi ngâm mình trong ao vào mỗi sáng thứ bảy." câu này dịch sang tiếng anh là: The boys used to go skinny-dipping in the pond every Saturday morning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login