"Ông xuất hiện trên truyền hình quốc gia để từ chối các yêu sách." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông xuất hiện trên truyền hình quốc gia để từ chối các yêu sách." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông xuất hiện trên truyền hình quốc gia để từ chối các yêu sách." dịch câu này sang tiếng anh: He appeared on national television to deny the claims.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login