"Cô đã vung tiền đi trong một tài khoản bí mật." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô đã vung tiền đi trong một tài khoản bí mật." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã vung tiền đi trong một tài khoản bí mật." tiếng anh là: She salted the money away in a secret account.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login