"Thẩm phán đã ghi đè lên yêu cầu của mình." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Thẩm phán đã ghi đè lên yêu cầu của mình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thẩm phán đã ghi đè lên yêu cầu của mình." tiếng anh câu này là:The judge overruled his claim.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login