"Tôi nghĩ rằng cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông ở Belfast." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi nghĩ rằng cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông ở Belfast." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông ở Belfast." tiếng anh câu này dịch: I think she married a Belfast man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login