"Chris càu nhàu và ngủ tiếp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chris càu nhàu và ngủ tiếp." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chris càu nhàu và ngủ tiếp." câu này tiếng anh dịch: Chris gave a grunt and went back to sleep.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login